Forkliftonline » FORKLIFTONLINE Services User Agreement

FORKLIFTONLINE.COM.TR HİZMETİ DÜZENLEMESİ

 1. GENEL HÜKÜMLER
 1. Bu Düzenleme, Kullanıcılara forkliftonline.com.tr İnternet hizmetinde sunulan hizmetlerin sağlanmasının kurallarını, erişimin ve kaynakları kullanımın kurallarını ve hizmet Kullanıcısının ve Operatörün haklarını ve yükümlülüklerini belirler.
 2. Forkliftonline Hizmetini görüntülemek ve kullanmak ve web sitesi üzerinden sağlanan hizmetleri satın almak Kullanıcının bu Düzenlemeyi incelediği, hükümlerini kabul ettiği ve burada yer alan kurallara uymayı taahhüt ettiği anlamına gelir.
 3. Kullanıcı Düzenlemeyi kısmen veya tümüyle kabul etmezse Operatör Kullanıcıdan bu web sitesinden ayrılmasını ister.
 4. Tüm işlemler doğrudan Kullanıcılar arasında gerçekleşir.
 5. Operatör, Kullanıcılar arasındaki işlemlerin bir tarafı değildir, yalnızca ilan verilmesi için ticaret iletişim platformu sağlar.
 6. Bu Düzenleme, Polonya Cumhuriyeti topraklarında geçerli yasal hükümlere dayalı olarak hazırlanmıştır.

 1. TANIMLAR
 1. Düzenlemede kullanılan bu hüküm ve koşullar aşağıdaki anlamları ifade eder:
 1. Operatör - KRS numarası: 0000476294, NIP (Vergi Kimlik Numarası): 7343521044, REGON (Ulusal Ticaret Sicili Numarası: 122904767 hisseli sermayesi 5000 PLN olan, Ulusal Mahkeme Sicili'nin Kraków, XII Ekonomi Bölümü’nde Kraków – Śródmieście Bölge Mahkemesi tarafından tutulan Ulusal Mahkeme Sicilinin (Polonya dilinde kısaltması: KRS) şirketler siciline kayıtlı, tescilli adresi Nowy Sącz’da (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 6, 33-300 Nowy Sącz) bulunan ve Kullanıcının İletişim sekmesinde yer alan bir form aracılığıyla iletişime geçebileceği Linemedia Sp. z o.o.’dur.
 2. Forkliftonline Web Sitesi, ilan görüntülemek ve vermek için kullanılan, forkliftonline.com.tr İnternet adresinde, Polonya’daki Operatör tarafından sağlanan tüm ücretli ve ücretsiz hizmetleri ifade eder.
 3. Kabul, Kullanıcı tarafından Düzenlemenin hüküm ve koşullarının tam olarak kabul edilmesini ifade eder.
 4. Kullanıcı, bu Düzenlemede öngörüldüğü biçimde bir hesap oluşturmuş ve/veya kullanıcı adı ve parola kullanarak hesaba oturum açmış olan ve bu Düzenlemeyi kabul ederek forkliftonline.com.tr Hizmetinde sağlanan hizmetleri kullanan herhangi bir yetkin gerçek kişi veya tüzel kişiliği ya da tüzel kişiliği bulunmayan organizasyon birimini ifade eder.  Bir tüzel kişilik, kendisinin yetkili organları vasıtasıyla hareket eder.

 1. Kayıtsız Kullanıcı - “Kullanıcı” terimi, Forkliftonline Hizmetlerinin Kayıtsız Kullanıcılar tarafından kullanımına yönelik kısıtlamaların geçerli olması kaydıyla “Kayıtsız Kullanıcı” terimini/kavramını da içerir. Şirket (bayi) hesabı Kullanıcıları için ek hüküm ve koşullar bu belgenin Ek 1’inde açıklanmıştır;
 2. Mallar - kamyonlar, çekiciler, römorklar, yarı römorklar, tankerler, otobüsler, minibüsler, karavanlar, özel araçlar, depo makineleri, tarım makineleri, sokak temizleme makineleri, yedek parçalar ve ekipmanlar, lastikler ve jantlar, bir hizmetin sağlanmasıyla ilişkili ekipmanlar ve maddi olmayan mallar kategorilerindeki otomotiv ürünleri dahil olmak üzere somut mallar. Bu Düzenleme bağlamındaki “Mallar” terimi aynı zamanda böylesi Mallarla ilgili hizmetleri (kiralama, Malların incelenmesine yönelik hizmetler, Malların güvenli biçimde teslimine yönelik hizmetler ve Web Sitesinde bulunan Mallarla ilgili diğer hizmetler gibi) de içerir.
 3. Hizmet, bir hizmetin sağlanmasıyla ilişkili olup belirli bir eylemin gerçekleştirilmesi veya Kullanıcının bireysel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik belirli bir faaliyetin yürütülmesi sürecinde tüketilen tüm operasyonları ifade eder.
 4. Forkliftonline Hizmetleri - web sitesinde Operatör tarafından sağlanan ücretli ve ücretsiz tüm hizmetler (bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm işlevler, metinleri veriler, bilgiler, yazılım, grafikler veya fotoğraflar, çizimler vb. dahil) ile yine Operatör tarafından web sitesinin işlevleri kullanılarak sağlanan tüm diğer hizmetler.
 5. Hesap, kayıt işlemi sonrasında Kullanıcının kullanımına sunulan, Kullanıcının kişisel hesabında Forkliftonline Hizmeti bünyesindeki belirli eylemleri gerçekleştirebilmek için kullandığı, forkliftonline.com.tr hizmetinin elektronik parçasını ifade eder. Hesap yalnızca bir Kullanıcı tarafından kullanılabilir.
 6. Kayıt, Kullanıcının Web Sitesinde şahsen bir hesap oluşturarak veya bir hesap oluşturması için e-postayla Operatöre gerekli bilgileri sağlayarak Forkliftonline Hizmetini kullanmak için gerekli bilgileri sağladığı özel bir prosedürü ifade eder. Tüm kayıt hizmetleri forkliftonline.com.tr web sitesinde yayınlanan talimatlara uygun olarak başarılı biçimde tamamlandığında kayıt işlemi tamamlanmış kabul edilir.
 7. Kişisel Veri, kimliği belirlenmiş veya belirlenebilir bir bireyle ilgili tüm bilgileri ifade eder;
 8. Hesap Engelleme, belirli bir hesabın tüm ilanlarının görüntülenmesinin sonlandırılmasını, yeni ilanlar oluşturmaya, vermeye ve yayınlamaya yönelik hakkın ve teknik olasılığın sonlandırılmasını içeren, belirli bir hesap için Forkliftonline Hizmetinin işlevleri üzerine Operatör tarafından kısıtlamalar getirilmesidir.

 1. KULLANICI KAYDI
 1. İnternet Kullanıcıları kayıt yaptırmadan Forkliftonline Hizmetinde yayınlanan ilanları görüntüleyebilirler.
 2. Kayıtsız Kullanıcılar, forkliftonline.com.tr web sitesinin Kayıt prosedüründen geçmemiş kullanıcılarına sunulan hizmetlerini kullanabilirler, örneğin:
 1. web sitesine kaydolmuş diğer Kullanıcıların ilanlarını ve iletişim bilgilerini görüntülemek;
 2. herhangi bir Mal ile ilgili ek bilgi almak için kayıtlı Kullanıcılarla iletişime geçmek.
 1. Forkliftonline Hizmetinin tüm kullanılabilir hizmetlerini kullanmak için web sitesinde kullanıcı kaydı yaptırılması gereklidir.
 2. Bir Hesap açmak için Kullanıcı bu Düzenlemenin 2.1.10 maddesine uygun olarak Kayıt prosedüründen geçmelidir.
 3. Yukarıda belirtilen formun doldurulması durumunda Operatör Kullanıcı tarafından sağlanan e-posta adresine Hesabı etkinleştirmesi için bir mesaj ve yasaların gerektirdiği tüm bilgileri derhal gönderir. Gelen bağlantıya tıklandıktan sonra Hesap etkinleştirilmiş olur.
 4. Bir e-posta adresi ve parola gibi sağlanan veriler Kullanıcı tarafından Hesaba oturum açmak için kullanılır.
 5. Forkliftonline Hizmetine Facebook, Google ve LinkedIn hesaplarından da oturum açmak mümkündür.
 6. Kullanıcı, Forkliftonline Hizmetinde Hesabın kaydedilmesi için gerektiği üzere kendisi hakkında doğru, gerçek ve eksiksiz bilgi sağlamayı taahhüt eder. Kayıt esnasında yanlış kişisel veriler sağlamanın tüm sorumluluğu Kullanıcıya aittir. Kullanıcı tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğunun ortaya çıkması halinde Operatör kaydı askıya alma veya iptal etme ve Forkliftonline hizmetlerinin sağlanmasını askıya alma hakkını saklı tutar.
 7. Hesap açarak veya oluşturulan hesaba oturum açarak ve Forkliftonline Hizmetinin ve/veya Web Sitesinin herhangi bir kullanımında eylemler gerçekleştirerek Kullanıcı Operatör ile burada belirtilen koşullara dayalı olarak hizmetlerin sağlanması için bir sözleşme akdetmiş olur.
 8. Kullanıcı, Forkliftonline Hizmetinin web sitesine erişim sağlamak amacıyla kendi e-posta adresi ve parolasının kullanımını içeren taksirli eylemlerden sorumludur.
 9. Hesaba erişim sağlamak için bir başka Kullanıcıya (bir başka kişiye) oturum açma verilerinin gönderilmesi, Operatör tarafından Hesabın engellenmesine neden olabilir.
 10. Kullanıcı, parolayı ve oturum açma bilgilerini üçüncü kişilerden korumakla yükümlüdür. Kullanıcı, kendi e-posta adresinin ve parolasının açığa çıkarıldığına veya üçüncü taraflarca kullanılabileceğine dair bazı gerekçeli şüphelere sahipse web sitesi için oturum açma verilerini derhal değiştirmekle yükümlüdür.
 11. Kullanıcı, önceden bildirimde bulunmaksızın veya gerekçelerini açıklamaksızın web sitesindeki kaydı kendi başına durdurabilir.

 1. İLANLARIN VERİLMESİ
 1. Kullanıcı, bu Düzenlemenin 8. Bölümü hükümlerine uygun olarak ödeme yapıldıktan ve özel bir kayıt formu doldurulduktan sonra Web Sitelerine ilan verebilir.
 2. Kayıt formunu kullanarak Kullanıcı ilanına fotoğraf ekleyebilir. Fotoğrafların sayısı ve formatı Forkliftonline Hizmetinin web sitesinde tanımlanmıştır.
 3. Ücretli bir ilan, Forkliftonline Hizmetinin tüm Web Sitelerinde 65 takvim günü yayınlanır.
 4. İlan daha sonrasında, ek bir ücret ödenerek Kullanıcı tarafından yeniden etkinleştirilebilir.
 5. Kullanıcı tarafından bir Web Sitesine verilen bir ilan, böylesi bir ilanın teknik özellikleri tüm web sitesi dillerine tercüme edildikten sonra Forkliftonline Hizmetinin tüm Web Sitelerinde otomatik olarak yayınlanır.
 6. Web Sitesinin işlevlerinin ve hizmetlerinin hem kayıtlı hem de kayıtsız Kullanıcılar tarafından kullanımı, bu Düzenleme dahil olmak üzere Web Sitesinin kullanımına ilişkin kurallara ve esaslara uyma yükümlülüğünün kabulü anlamına gelir.
 7. Mal veya hizmet satmak üzere Web Sitesine ilan vererek, Kullanıcı bu Düzenlemeye ve Web Sitesinde yer alan esaslara tabi olarak böylesi mallar veya hizmetler hakkında bilgiler yerleştirir.
 8. Kullanıcı, Mallar hakkında doğru ve eksiksiz bilgiler sağlar, örneğin; teknik özellikler, tescil bilgileri (şase numarası, malların markası, modeli), malların durumu, malların bulunduğu yer ve bunların satışının hüküm ve koşulları. İlanın içeriği Malları açıkça belirtmelidir.
 9. İlanın gösterildiği dönemde Kullanıcı ilanın içeriğini düzenleyebilir, ilanı kaldırabilir veya ilanın gösterileceği süreyi uzatma seçeneğini tercih edebilir.
 10. Kullanıcı, Malların/hizmetlerin satıldığı ülkelerin yasaları uyarınca Malları satmaya veya hizmetleri sağlamaya hakkı olduğunu teyit eder.
 11. Kullanıcı, kendisi tarafından sunulan Malların satıldıkları ülkelerin yasalarıyla ortaya konan kalite standartlarını karşıladığını ve herhangi bir üçüncü taraf hak talebinden ari olduğunu garanti eder.
 12. Kullanıcı tarafından sunulan Mallar, Malların satılacağı ülkelerin yasaları uyarınca uygun bir özel izin gerektiriyorsa Kullanıcı Operatöre veya Kullanıcının faaliyetlerini denetlemeye yetkili özel bir makama böylesi izinleri sağlamayı garanti ve taahhüt eder.

 1. Gerçek satış fiyatına karşılık gelmeyen fiyat dahil olmak üzere, Mallarla ilgili doğru olmayan bilgilerin yayınlanması yasaktır. Fiyat, ürünün tamamı için eksiksiz olarak belirtilmelidir. Verilecek bir ilanın başlığı, ilanın metnine karşılık gelir ve herhangi bir Kullanıcı iletişim veya kişisel bilgisini (telefon, e-posta veya web adresi) içermemelidir.
 2. Kullanıcı, sunulan ürünlerin fotoğraflarının, fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere bu ürünlerin gerçek ve yasal durumuna karşılık gelmesini garanti eder.
 3. Kullanıcı, sunulan Malların fotoğraflarının ilanın başlığına ve metnine karşılık gelmesini garanti eder. Fotoğraflar yalnızca sunulan Malları göstermelidir. Stok fotoğraflar ve/veya İnternetten indirilmiş fotoğraflar kullanılamaz.
 4. Kullanıcı aşağıdaki eylemlerden kaçınmayı kabul eder:
 1. İlanının içeriğiyle eşleşmeyen kategoride ilanlar yayınlamak;
 2. İlgisiz veya okunamayan açıklamalarla ve/veya başlıkla/fotoğraflarla ilan yayınlamak;
 3. Bir seferde birden fazla mal ve ürün sunan ilanlar yayınlamak;
 4. İlanlarına, dış kaynaklara/web sitelerine yönlendiren bağlantılar eklemek;
 5. Geçerli yasaların ihlaline neden olabilecek ilanlar yayınlamak.
 1. Aşağıdakilerin satışına yönelik ilanlar yayınlamak yasaktır:
 1. Web sitesinde yayınlanması için mevcut bilgi bulunmayan bir kategoriye dahil olmayan mallar;
 2. Çalınmış veya yasadışı yollardan elde edilmiş mallar;
 3. Hayat ve sağlık açısından tehlikeli mallar;
 4. Var olmayana mallar.
 1. Kullanıcı, artık geçerli olmadığında veya mal satıldığında ilanı Forkliftonline Hizmetinden derhal kaldırmayı taahhüt eder.
 2. Kullanıcı, hizmetin kullanımı dahilinde veya hizmetle bağlantılı olarak gerçekleştirilen eylemlerden tek başına sorumludur.
 3. İlanlar Operatör tarafından rastgele kontrol edilebilir.
 4. Operatör, kendisinin kontrolü dahilindeki veya ötesindeki teknik nedenlerden ötürü Kullanıcının mallarının veya hizmetlerinin gösterileceği süreyi değiştirme, askıya alma veya uzatma hakkına sahiptir.
 5. Operatör, bu Düzenlemeyi veya geçerli yasaların hükümlerini ihlal eden Kullanıcı kayıtlı mallar veya hizmetlerin ilanlarının görüntülenmesini sonlandırabilir.
 6. Operatör, hak sahibinin veya yetkili devlet makamının talebi üzerine bir ilanı kaldırma hakkına sahiptir. Operatör ayrıca, genel ahlak esaslarına ve standartlarına uyumlu olmadığına inanılan herhangi bir ilanı kaldırma hakkını da saklı tutar. Bir ilanı kaldırma kararı nihaidir ve buna itiraz edilemez.
 7. Operatör:
 1. İlanın içeriğinin genel anlamını etkilememesi kaydıyla ayım ve noktalama hatalarını düzeltmek amacıyla Kullanıcının ilanlarının metninde değişiklik yapabilir;
 2. Bir ilan için bir başka kategorinin daha uygun olduğu düşünülürse o ilanı Web Sitelerinin diğer bölümlerine aktarabilir.
 1. Operatör, Kullanıcının ilanlarının içeriğinden veya açıklamasında yer verilen kaynaklara yönlendiren bağlantılardan ya da Kullanıcının işlem yapabilme kabiliyetinden sorumlu değildir.
 2. Operatör, ilanın ilgi görmemesinden sorumlu değildir.
 3. Şirket, web sitelerinde üçüncü taraflarca yayınlanan bilgilerin doğru, kesin, ayrıntılı veya eksiksiz olmasını garanti etmez. Bu bakımdan Şirket aşağıdakiler için sorumluluğu reddeder:
 1. Web Siteleri üzerinden ürünlerin/hizmetlerin edinilmesi için yapılan harcamalar, kâr, müşteri veya veri kaybı ile bu Web Sitelerinin ziyaret edilmesinin veya edilememesinin sonucu olarak ya da bu Web Sitelerinden doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen bilgilere duyulan güven sebebiyle ortaya çıkan tüm diğer finansal kayıplar dahil olmak üzere, Forkliftonline Hizmeti kullanılırken ortaya çıkan herhangi bir yaralanma, hasar, bilgi kaybı veya kişilere yönelik herhangi başka zarar;
 2. Kullanıcının, geçerli yasaları (telif hakkı dahil) ihlal edecek materyaller yayınlayarak, Forkliftonline Hizmetlerinin Web Sitelerine yasaların (telif hakkı dahil) hükümlerini ihlal eden materyaller ekleyerek veya böylesi materyalleri başka bir şekilde Operatöre aktararak üçüncü taraf telif haklarını veya diğer hakları ihlal etmesi.
 1. Satıldıkları ülkenin yasalarıyla satışı yasaklanmamış veya kısıtlanmamış ve bu Düzenlemeyi ihlal etmeyen Mallar ilanlara konu olabilir. Bu kapsamdaki tüm ihlaller, Kullanıcı tarafından ödenen ücretler iade edilmeksizin ilanın ve/veya Kullanıcı hesabının Operatör tarafından engellenmesi veya silinmesiyle sonuçlanır.

 1. KULLANICILARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE BU TÜR İŞLEME İÇİN İZİN
 1. İlan vermek ve bir Hesap oluştururken kişisel veriler sağlamak suretiyle, Web Sitesi Kullanıcıları Operatörün kendi kişisel verilerini Gizlilik Politikasında ortaya konan hüküm ve koşullara tabi olarak işlemesine izin verir: https://forkliftonline.com.tr/privacy-policy/ .

 1.  TARAFLARIN HAKLARI VEYÜKÜMLÜLÜKLERİ
 1. Tasarım unsurları, metin, grafikler, çizimler, videolar, bilgisayar programları, veri tabanları, müzik, ses ve diğer ögeler ile Web Sitesi hizmetlerinin kataloğunda yayınlanan tüm diğer içerik dahil olmak üzere Operatörün hizmetlerinden erişilebilen tüm ögeler, Kullanıcıların ve/veya üçüncü tarafların İçeriği hariç olmak üzere Operatörün münhasır haklarına tabidir.
 2. İçerik ve yanı sıra hizmetlerin tüm diğer unsurları yalnızca Web Sitelerinde sunulan bir veya bir başka hizmet tarafından sunulan işlevlerin parçası olarak kullanılabilir. Ne Web Sitesi hizmetlerinin içeriğinin bir parçası ne de Web Sitesi hizmetleri üzerinden yayınlanan herhangi bir içerik, hak sahibinin önceden izni olmaksızın kullanılamaz. “Kullanmak” terimi, bunlarla sınırlı kalmaksızın herhangi bir gerekçeyle yeniden üretmeyi, kopyalamayı, işlemeyi, dağıtımı vb. içerir.
 3. Operatörün Kullanıcı tarafından sağlanan bilgileri yayınlamasına yetki vermek amacıyla, Kullanıcı Şirkete Kullanıcıya ait telif haklarını, yayınları ve veri tabanlarını veya yanı sıra Kullanıcı tarafından herhangi bir bilinen veya bilinmeyen bilgi taşıyıcısına sağlanan bilgiler, görüntüler ve fotoğrafları kullanmak, yayınlamak, toplamak, göstermek, kopyalamak, çoğaltmak, yeniden üretmek ve halka açık hale getirmek için genel olarak geçerli (coğrafi bakımdan sınırsız), sürekli, geri alınamaz, münhasır olmayan, ruhsat verilebilir bir hak verir. Yukarıdaki haklar Şirkete bedelsiz olarak (ücret ödenmeksizin) verilir.
 4. Kullanıcı kendi ilanlarında yayınlanan içeriğin tüm özel haklarına sahip kalır. Yukarıdakilere ek olarak Kullanıcı tüm Web Sitesi kullanıcılarına gönderilen bilgilere erişme hakkı verir.
 5. Kullanıcı, ilana eklenen metnin, fotoğrafların ve diğer materyallerin Operatör tarafından tanıtım materyalleri, yazılar, raporlar, analizler vb. hazırlamak üzere kullanılabileceğini kabul eder.
 6. Forkliftonline Web Sitesinin hizmetlerini kullanmak suretiyle Kullanıcı, sağlanan verilerin ve yayınlanan ilanların tüm sorumluluğunu üstlendiğini teyit etmiş olur. Kullanıcı, kendisinin Web Sitesi ilanlarında bilgiye yer vermek için, bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm patentler, ticari markalar, ticari sırlar, telif hakları dahil olmak üzere tüm gerekli haklara, lisanslara ve izinlere sahip olduğunu veya ilanlarda ismi geçen tüm kişiler ve şirketlerden adlarını ve görüntülerini kullanmak için ilgili yazılı izne, ruhsata veya kabule sahip olduğunu beyan eder.
 7. Kullanıcı:
 1. Web Sitesi alt yapısı üzerinde orantısız biçimde büyük yük yaratabilecek eylemlerden kaçınır;
 2. Operatörün yazılı izni olmaksızın Web Sitelerine erişmek için otomasyonlu programlar kullanmaz;
 3. Operatörün önceden yazılı izni olmaksızın Web Sitelerinde yer alan herhangi bir bilgiyi (Kullanıcının kendisi tarafından sağlanan bilgiler hariç) kopyalamaz, yeniden üretmez, değiştirmez, dağıtmaz ve halka açık hale getirmez;
 4. Web Sitesinin işleyişine ve diğer faaliyetlerine müdahale etmez veya müdahale etmeye teşebbüs etmez ve otomatik sistemlerin veya süreçlerin işleyişine ve Web Sitelerine erişimi önlemek veya kısıtlamak için alınan başka herhangi bir önleme müdahale etmez;
 5. Diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgileri, doğrudan bu Kullanıcılarla yapılan bir işlem haricinde, onun yazılı izni olmaksızın başka herhangi bir amaçla kullanmaz. Düzenlemenin bu hükmü, kayıt amacıyla Kullanıcı tarafından Operatöre sağlanan Kullanıcının kişisel verileri için geçerli değildir.
 1. Kullanıcı:
 1. Operatörle e-posta yoluyla yapılan hariç olmak üzere, Web Sitesi moderatörlerinin ve yöneticilerinin eylemlerini tartışmaz.
 2. Kendisini daha önceden kaydolmuş Kullanıcılar gibi göstererek onlar adına mesaj yazmak için başka Kullanıcıların adlarına benzer adlar kullanamaz.
 3. Bunlarla sınırlı kalmaksızın Kullanıcının Hesabındaki kişisel bilgiler ve Kullanıcının ilanlarının içeriği dahil olmak üzere, Web Sitelerinde mevcut verileri veya başka bilgileri toplamak ve/veya işlemek amacıyla, üçüncü tarafların her türlü yazılımı dahil olmak üzere hiçbir yazılım kullanamaz.
 4. Bunlarla sınırlı kalmaksızın, ilanların listede yukarıya taşınmasına yol açacak şekilde benzer ilanların silinmesi ve yeni benzer ilanların yayınlanması dahil olmak üzere herhangi bir eylemde bulunamaz.
 1. Diğer Kullanıcılar, Kullanıcının kişisel verilerine kendisinin yazılı iznine tabi olarak veya geçerli yasalar uyarınca erişebilir.
 2. Operatör, Web Sitesi hizmetlerinin normal işletimi ve yasalarca gerekli olması haricinde Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verilerin üçüncü taraflar arasında dağıtılmaması dahil olmak üzere bu belgedeki yükümlülüklerinin düzgün biçimde yerine getirilmesini sağlamak için her çabayı gösterir.
 3. Operatör zaman zaman, ilanların tutulacağı maksimum gün sayısı ve ilanların boyutu gibi Web Sitesi hizmetlerinin kullanımına yönelik kısıtlamalar getirebilir.
 4. Operatör, Kullanıcının bu Düzenlemenin hüküm ve koşullarını ihlal etmesi durumunda Forkliftonline Hizmetlerinin web sitelerine erişimini kısıtlayabilir.
 5. Kullanıcı Operatör tarafından kendisinin etkinliğinin Web Sitesi kurallarını ve üçüncü taraf haklarını ihlal ettiği konusunda bilgilendirilmişse, ihlal durumunun teyit edilmiş olduğu kabul edilir.
 6. Kullanıcı tarafından Anlaşmanın hükümlerinin ihlal edilmesi durumunda Operatör,  kendi takdiriyle istediği zaman Kullanıcının hesabını silme veya engelleme hakkını saklı tutar. Kullanıcı tarafından buradaki Bölüm 6.8’in ihlali durumunda, Operatör bunlarla sınırlı kalmaksızın Kullanıcının yayınlanmış ilanlarının güncellenmesi olasılığını askıya almak ve yeni ilanların yayınlanmasını askıya almak dahil olmak üzere Kullanıcının ilanlarının işlevselliğini sınırlama hakkına sahiptir. Böylesi bir durumda Kullanıcı tarafından Hizmetler için ödenmiş ücretler iade edilmez.
 7. Kullanıcı tarafından Bölüm 6.8’in tekrarlı ihlali durumunda Operatör, Kullanıcının hesabını engelleme hakkına sahiptir ve böylesi bir durumda daha önceden ödenmiş ücretler Kullanıcıya iade edilmez.
 8. Operatör herhangi bir zamanda Kullanıcıdan, kayıt amacıyla Kullanıcı tarafından belirtilen Kişisel Verileri teyit etmesini isteme ve bu bağlamda destekleyici belgeler isteme (kimlik belgelerinin nüshaları/onaylı nüshaları dahil) hakkını saklı tutar ve böylesi belgelerin Kullanıcının takdiriyle sağlanmaması yanlış bilgi sağlanması hükmüyle aynı şekilde değerlendirilebilir. Eğer bu şekilde sağlanan belgelerdeki Kullanıcı verileri kayıt amacıyla belirtilen verilerle eşleşmezse ve kayıt amacıyla belirtilen veriler Kullanıcının kimliğinin belirlenmesine imkân sağlamazsa, Operatör Kullanıcıya önceden bilgi vererek veya vermeyerek Kullanıcının hesabını engelleyebilir.

 1. HİZMETLERİN ÖDEMESİ
 1. Forkliftonline Hizmetinin ücretli Hizmetleri ve yanı sıra web sitelerinde ilan yayınlamak için siparişler Kullanıcının kişisel hesabından yapılır.
 2. Kullanıcı, Operatörün ücretli hizmetlerinin fiyatları hakkında bilgi edinmek için bir talep gönderir ve kayıt için kullanılan e-posta üzerinden teklif alındıktan sonra Kullanıcı fiyatları öğrenir ve bir ücretli hizmet seçer.
 3. Operatörün ücretli hizmetleri için sipariş vermeden önce Kullanıcı, böylesi bir ücretli hizmetin sağlanmaya başlamasından önce sipariş verebilmek için gerekli tutarın tamamını peşinen ödemelidir. Kullanıcıdan alınan ödeme geri iade edilmez ve yalnızca Operatörün ticari hizmetleri için bir ödeme olarak kullanılır.
 4. Forkliftonline hizmetlerine, Kullanıcının ikamet ettiği ülkeye bağlı olarak banka transferi, kredi kartı (Visa/MasterCard) veya diğer elektronik ödeme sistemleriyle ödeme yapılabilir. Ödeme seçeneklerinin tam listesine Kullanıcının hesabından ulaşılabilir.
 5. Operatör, bu Düzenlemede tanımlandığı üzere ücretli Forkliftonline Hizmetlerine yönelik ücretlerdeki değişiklikler konusunda Kullanıcıya bir bildirim gönderdikten sonra bu maddede öngörülen ücretli Forkliftonline Hizmetlerinin ücretlerini değiştirme hakkını saklı tutar.

 1. OPERATÖRÜN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANMASI
 1. Forkliftonline hizmetlerini kullanmak suretiyle Kullanıcı, Web Sitelerinde yayınlanan ilanların kullanımıyla ilişkili tüm riskleri üstlendiğini ve yönetimi, çalışanları ve temsilcileri dahil olmak üzere Operatörün, Web Sitesinde yayınlanan ilanların içeriğinden, Web Sitelerinde yayınlanan ilanların kullanımından doğan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu olmadığını teyit etmiş olur.
 2. Operatör, Kullanıcılar ile üçüncü taraflar arasındaki bir işlemin ne düzenleyicisi/başlatıcısı ne de tarafıdır. Web Sitesi, Kullanıcıların herhangi bir zamanda, herhangi bir yerden ve herhangi bir fiyatla bu Düzenlemenin ve yasaların izin verdiği malları ve hizmetleri satışa sunabileceği, satabileceği veya satın alabileceği bir ticaret ve iletişim platformudur.
 3. Operatör, Kullanıcılar tarafından ilanlarında yer verilen bilgilerin doğruluğunu kontrol edemez.
 4. Operatör, işlemlerin veya böylesi işlemlerin herhangi bir tarafının hatasının sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir zarardan sorumlu değildir.
 5. Operatör, Kullanıcıların davranışlarından veya Kullanıcılar tarafından sunulan ve ilanlarında açıklanan mallardan/hizmetlerden sorumlu değildir. Kullanıcılar arasında doğan herhangi bir anlaşmazlık ve uyuşmazlık, Operatörün katılımı olmaksızın Kullanıcıların kendileri tarafından çözülür.
 6. Operatör, kendisinin sunucularına ve/veya bunlarda saklanan Kullanıcı bilgilerine herhangi bir yetkisiz erişim veya kullanımdan ve üçüncü taraflarca aktarılabilecek hatalardan, virüslerden, Truva atlarından vb. sorumlu değildir.
 7. Mallar veya hizmetlerin kalitesi, güvenliği, yasallığı ve açıklamalara uygunluğu ile Kullanıcının mal/hizmet satabilmesi veya satın alabilmesi Operatörün kontrolü dışındadır.
 8. Eğer bir Kullanıcının, başka bir Kullanıcının Web Sitesi hizmetlerini kullanımı sebebiyle ona yönelik bir hak talebi olursa, Kullanıcı böylesi hak taleplerini Operatörün katılımı olmaksızın savunmayı kabul eder ve Operatörü Kullanıcıların işlemleriyle bağlantılı zararlara ilişkin herhangi bir sorumluluktan beri kılar.
 9. Kullanıcı tarafından veya diğer kullanıcılar tarafından bu Düzenlemenin hükümlerinin bir ihlali durumunda Operatörün harekete geçmemesi, Operatörü kendi haklarını korumak üzere daha sonradan uygun önlemler alma hakkından mahrum bırakmaz ve daha sonra da benzer ihlaller gerçekleşirse Operatörün hakların feragat ettiği anlamına gelmez.
 10. Şirket, sonuçları öngörülemeyen veya üstesinden gelinemeyen öngörülmemiş mücbir sebepler (devlet kararları, işgücü anlaşmazlıkları, kazalar, genel iletişim sistemindeki arızalar vb. gibi) dolayısıyla Web Sitelerine erişim sağlama yükümlülüğünün yerine getirilmesindeki kusurlar veya güçlüklerden sorumlu değildir.
 11. Burada açıkça başka şekilde ifade edilmesi haricinde bu Anlaşmadaki hiçbir şey, Kullanıcı ile Operatör arasında temsilcilik ilişkisi, ortaklık, ortak girişim, işgücü ilişkisi veya herhangi başka ilişki şeklinde anlaşılamaz.
 12. Operatör, web sitesine yerleştirilen reklamlardan, geçerli yasalarla ortaya konduğu ölçüde sorumludur.

 1. NİHAİ HÜKÜMLER
 1. Operatör bu Düzenlemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 2. Değişiklikler, Forkliftonline Hizmetinin web sitesinde bir duyuru yayınlanarak Kullanıcıların bilgilendirilmesinden en az 15 gün sonra olmak kaydıyla Operatör tarafından belirtilen tarihte yürürlüğe girer ancak bu Düzenlemede yapılan değişiklikten önce etkinleştirilmiş hizmetler geçerli esaslara dayalı olarak gerçekleştirilir. Kullanıcının, Düzenlemenin yeni içeriğini kabul etmemesi durumunda Kullanıcı Forkliftonline Hizmetini kullanmayı derhal sonlandırmalıdır. Hizmeti kullanmaya devam etmek, Kullanıcının Düzenlemenin geçerli sürümünü kabul etmesi anlamına gelir. Web sitelerine geniş Kullanıcı topluluğuna yönelik bilgi iletişimi yerleştirilebilir.
 3. Bu Düzenlemeden veya bu Düzenlemeyle bağlantılı olarak anlaşmazlıklar ve uyuşmazlıkların ortaya çıkması halinde Taraflar böylesi anlaşmazlık veya uyuşmazlığı görüşme yoluyla çözerler. Bu Düzenlemeden veya bu Düzenlemeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, uyuşmazlık veya hak talebi (yerine getirme, ihlal, fesih veya geçersizlik dahil) görüşme yoluyla çözülemezse böylesi uyuşmazlıklar genel yargı yetkisine sahip ilgili Polonya mahkemelerince çözüme kavuşturulur.
 4. Kullanıcının bu Düzenlemeyle veya Forkliftonline Hizmetinin diğer Kullanıcılarının eylemleriyle bağlantılı olarak Operatör aleyhine şikayetleri ve/veya hak talepleri olursa Kullanıcı  complain@linemedia.com adresinden Operatöre bir e-posta gönderebilir. Şikâyet, otuz (30) takvim günü içerisinde değerlendirilir.
 5. Bu Düzenleme, Polonya yasaları uyarınca düzenlenir ve yorumlanır.
 6. Bu Düzenlemeyle düzenlenmemiş hususlar, Polonya Cumhuriyetinin geçerli yasalarına göre çözülür.
 7. Bu Düzenleme Polonya Dilinde yapılmıştır.
 8. Başka herhangi bir dile tercüme edilmesi, geçerli yasal gerekliliklere uymak için yapılmıştır. İngilizce sürüm ile başka herhangi bir dildeki sürüm arasında herhangi bir tutarsızlık olması halinde Polonya Dilindeki sürüm geçerlidir.
 9. Operatör, ortakları aracılığıyla farklı ülkelerdeki Kullanıcılara Hizmetler sağlayabilir. Ortaklar, Web Sitelerinin kullanımıyla bağlantılı olarak Kullanıcının maruz kalabileceği hiçbir dolaylı zarardan, istem dışı fiili zarardan veya kâr kaybından, veri kaybından veya başka herhangi bir zarar veya güçlükten sorumlu değildir.
 10. Bu Düzenlemenin herhangi bir hükmünün bir mahkeme tarafından hükümsüz veya uygulanamaz bulunması halinde bu durum, bu Düzenlemenin diğer hükümlerinin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemez.

Ek 1

KURUMSAL (PRO) HESAP KULLANICILARI İÇİN EK HÜKÜM VE KOŞULLAR

 1. Kurumsal (PRO) hesaplar, satıcıların Web Sitesinde hesap sahibi olan Kullanıcı ile istihdam veya temsilcilik ilişkisine sahip birden fazla kişinin kullanabileceği bir hesap oluşturmalarına imkân sağlar.
 2. Kurumsal (PRO) hesaplar, Kullanıcıların şirketin tüzel kişiliğinin logosu, profili, lokasyon haritası ve satışa sunduğu makinelerinin yer aldığı web siteleri oluşturmalarına imkân sağlar.
 3. Kurumsal (PRO) hesap kullanan Kullanıcılar, Hizmetleri kendi kendine ilan vermek ve düzenlemek, şirketin tüzel kişiliğinin bilgilerini makine satıcıları kataloğuna girmek ve “makine satın alma siparişlerini” e-posta yoluyla almak için kullanabilirler.
 4. Kurumsal hesaba erişime sahip kişiler bir şirket tüzel kişiliğini temsil etmelidirler.
 5. Bir kurumsal (PRO) hesap oluşturmak için Kullanıcı, özel bir kayıt prosedürü kullanarak web sitesinde kayıt oluşturur ve Operatöre şirket tüzel kişiliği hakkında ek bilgiler sağlar.
 6. Kurumsal hesap kullanımının koşulları Kullanıcı tarafından ihlal edilirse, Operatör Kullanıcının hesabını engelleyebilir ve ödenmiş olan ücretler iade edilmez.