Forkliftonline » Gizlilik politikası

FORKLIFTONLINE.COM.TR’DE GİZLİLİĞİ KORUMA POLİTİKASI

Kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliğiyle ilgilenirken, işbu belge ile forkliftonline.com.tr İnternet hizmetinde kişisel verilere tam olarak ne olduğuna, Kullanıcıların ne gibi haklara sahip olduklarına ve ne gibi düzenlemelerin Kullanıcıları ve onların kişisel verilerini koruduğuna ilişkin bilgiler sağlamaktayız.

Kişisel veri, kimliği tespit edilmiş veya edilebilir bir bireye ilişkin tüm bilgileri içerir (GDPR Madde 6 satır 1).

Kişisel verilerin sağlanması gönüllüğe dayalıdır. Bununla birlikte, Kullanıcı için bir hizmetin sağlanması açısından gerekli olarak işaretlenmiş verilerin sağlanmaması böylesi bir hizmetin sağlanamamasıyla sonuçlanır.

forkliftonline.com.tr İnternet hizmetinde tüm kişisel veriler, yasaların ve bilhassa 95/46/EC Sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin kişisel verilerin işlenmesine ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin gerçek kişilerin korunması hakkındaki 27 Nisan 2016 Tarih ve 2016/679 Sayılı Düzenlemesi’nin hükümlerine uygun olarak toplanır ve depolanır. Genel Verilerin Korunması Düzenlemesi (bundan sonra GDPR olarak anılacaktır)

1. KİŞİSEL VERİ YÖNETİCİSİ

Kişisel veri denetleyicisi, KRS numarası: 0000476294, NIP (Vergi Kimlik Numarası): 7343521044, REGON (Ulusal Ticaret Sicili: 122904767 hisseli sermayesi 5.000 PLN olan, Ulusal Mahkeme Sicili'nin Kraków, XII Ekonomi Bölümü’nde Kraków – Śródmieście Bölge Mahkemesi tarafından tutulan Ulusal Mahkeme sicilinin (KRS) şirketler siciline kayıtlı, tescilli adresi Nowy Sącz’da (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 6, 33-300 Nowy Sącz) bulunan ve Kullanıcının İletişim sekmesinde yer alan bir form aracılığıyla iletişime geçebileceği Linemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością’dır [sınırlı sorumluluklu şirket].

Denetleyici, kişisel verileri yetkisiz kişiler tarafından kullanılmaya ve yasaların geçerli hükümlerini ihlal eden bir şekilde işlenmeye karşı korur.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

forkliftonline.com.tr hizmeti aşağıdaki kişisel verileri toplar:

1. HESAP VERİLERİ - bir hesap oluşturabilmek için Kullanıcı, kendisinin iletişim verileri dahil olmak üzere Kullanıcıyı tanımlayan bilgileri sağlamalıdır:

 1. GOOGLE hesabı kullanılarak kayıt (diğerlerinin yanında ad ve soyad, e-posta adresi/telefon numarası);
 2. FACEBOOK hesabı kullanılarak kayıt (diğerlerinin yanında ad ve soyad, profil fotoğrafı, e-posta adresi/telefon numarası, FACEBOOK KİMLİĞİ tanımlama numarası);
 3. LINKEDIN hesabı kullanılarak kayıt (diğerlerinin yanında ad ve soyad, e-posta adresi/telefon numarası);
 4. e-posta adresi kullanılarak kayıt (diğerlerinin yanında e-posta adresi/telefon numarası).

Kullanıcılar kendi tercihlerine göre Hesap dahilinde, konum, ad ve soyad, telefon numarası ve Kullanıcı tarafından kendi hesabına gönderilebilecek fotoğraflar dahil ilgili veriler gibi Kullanıcıyla ilgili ek bilgileri içerebilecek bir profil oluşturma imkanına sahiptir. Hesap, Kullanıcıların tekliflere yönelik ilgilerini ifade etmek için birbirleriyle iletişim kurabilmelerine imkân sağlar.

Kullanıcılar halka açık hesaplarda yayınladıkları tüm bilgilerden sorumludurlar.

Kullanıcı, “en üstteki hesap açma menüsü / Ayarlar / Hesap sil” bölümüne giderek veya complaints@linemedia.com adresine e-postayla bir talep göndererek hesabının ve depolanan tüm kişisel verilerin silinmesini talep edebilir.

Kullanıcı, belirli bilgileri ve özellikle de adresini ve tam konumu hakkındaki bilgileri halka açık hale getirmesiyle ilişkili tüm riskleri dikkatlice değerlendirmelidir. Böylesi risklerden biri, örneğin Kullanıcının kimliğinin başka kişiler tarafından belirlenmesi, bir miktar gizlilik kaybı ve aşırı durumlarda kimlik hırsızlığı olasılığı olabilir.

Kullanıcı siteye üçüncü taraf kimlik doğrulama hizmeti (örneğin Facebook bilgileri) kullanarak girmeye karar verirse Denetleyici, kimlik doğrulama işlemi esnasında böylesi üçüncü tarafça sağlanan her türlü bilgiyi alabilir.

2. İŞLEMLER - hizmet çerçevesinde Denetleyici, alıcı ve satıcı arasındaki işlemleri tamamlamak, kullanıcılara mesaj göndermek ve birbirleri arasındaki iletişimi sağlamak ve ödemeler yapmak için gerekli olan, kişisel ve iletişim bilgileri dahil bilgileri (örneğin, ad, soyad, şirket yetkilisinin verileri, şirketin adı, şirketin bilgileri, telefon numaraları, e-posta adresi, şirketin konumunun adresi, Kullanıcının talebi üzerine diğer iletişim bilgileri) yayınlayabilir. Bir hesap oluştururken, ilan yayınlamak için gerekli tüm bilgiler istenir. Kullanıcılar sitede yayınladıkları tüm bilgilerden sorumludurlar. Kullanıcı, belirli bilgileri ve özellikle de adresini ve diğer kişisel bilgileri halka açık hale getirmesiyle ilişkili tüm riskleri dikkatlice değerlendirmelidir. Kullanıcı tarafından ilanlarda ve başka Kullanıcılara/üçüncü şahıslara gönderilen mesajlarda yer verilen bilgiler Denetleyiciden gelmez ve Denetleyici tarafından başlatılmaz.

3. MÜŞTERİ HİZMETİ - Kullanıcı, İletişim sekmesinde yer alan form aracılığıyla Denetleyici ile iletişime geçtiğinde Denetleyici, onun talebini yerine getirmek ve geribildirim sağlamak amacıyla Kullanıcının kişisel verilerini toplayabilir (depolayabilir, analiz edebilir). Denetleyici aynı zamanda kendi geçerli hesabında halka açık hale getirilmiş kişisel verileri kullanarak Kullanıcı ile iletişime geçmeye de yetkilidir. Denetleyici, Müşteri Hizmet Departmanına gönderilen Kullanıcının tüm talepleri ve istekleri veya Denetleyici tarafından sağlanan geribildirim gibi, Kullanıcıyla iletişime dair diğer kişisel verileri de elde edebilir ve depolayabilir.

4. WEB SİTESİ TARAFINDAN TOPLANAN VERİLER - Denetleyici, forkliftonline.com.tr İnternet hizmetinin kullanılmasına imkân sağlayan verileri otomatik olarak elde etmeye ve kaydetmeye yetkilidir, örneğin: IP adresi, domain, tarayıcının tanımlama verileri, işletim sistemi ve arayüzünün türü, evrensel saate (GMT) kıyasla saat farkı ve tarayıcılar tarafından otomatik olarak aktarılan diğer veriler.

3. DAHA YÜKSEK RİSKLİ BİR KULLANICININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Makul gerekçeli durumlarda, bu Düzenlemelerin ciddi ihlalini önlemeye dayanan Denetleyicinin yasal olarak gerekçeli menfaatleri dikkate alınarak, Kullanıcılara güvenli ve cana yakın bir Hizmet kullanma imkânı sağlayabilmek amacıyla Denetleyici, özelde Kullanıcının aşağıdaki belgelerin taramalarını sunmasını talep ederek bir Kullanıcının kişisel verilerinin Yüksek Riskli Kullanıcı olarak sınıflandırılmasını onaylamaya yetkilidir:

1. pasaport/kimlik kartı/diğer kimlik belgeleri, bir tüzel kişiliğin devlet tescilini teyit eden bir belge, bir bireysel müteşebbis - resmi bir belgeden kişisel verilerle kayıt esnasında sağlanan verilerin uygunluğunun doğrulanması;

2. tescil belgesi - sahiplik hakkının doğrulanması.

Yüksek Riskli Kullanıcının kişisel verilerini teyit eden gerekli belgelerin sunulmaması, böylesi Kullanıcıların Forkliftonline Hizmetini kullanmalarını engeller.

Verileri korumak ve özellikle de belgelerin taramalarını gönderirken Kullanıcının kişisel verilerini korumak ve bunların üçüncü tarafların eline geçmesini önlemek için Denetleyici, sunucularına uygun korumak sağlayan en son teknolojileri kullanır.

4. BİR ÇOCUĞUN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Denetleyici, Web Sitelerini ve Hizmetleri kullanan çocukların gizliliğini ve güvenliğini korumak için ek önlemler almanın önemini anlar. 13 yaş altındaki veya ilgili yargı alanındaki minimum yaş gruplarına eşit yaştaki çocuklar, ebeveynleri tarafından izin verilmedikçe kendi hesaplarını oluşturamazlar. Ebeveynler, çocukları için bir hesap oluşturma işlemine başlamadan önce bu Gizliliği Koruma Politikasını incelemelidirler.

Ebeveynler veya diğer sorumlu kişiler, Denetleyicinin çocuk hakkındaki bilgileri bu Politikada belirtildiği şekilde kullandığını ve açıkladığını kabul ederler. Bu izin, üçüncü taraflarca veri toplanması uygulaması için geçerli değildir. Çocuğunuzun bilgilerini toplayabilecek, kullanabilecek veya açıklayabilecek üçüncü taraflar, ayrı bir doğrulanabilir izin almaktan sorumludurlar.

Denetleyici, 13 yaş altındaki veya ilgili yargı alanındaki minimum yaş gruplarına eşit yaştaki bir çocuk hakkında kişisel verilerin toplanmış olduğunu fark ederse, yukarıdaki durumlar dışında Denetleyici bu bilgileri mümkün olduğunca erken silmek için önlemler alır.

Herhangi bir zamanda ebeveynlerin kendi çocuklarının hesabına erişmesi veya hesabıyla ilgili verileri düzeltmesi ya da silmesi gerekirse, İletişim sekmesinde yer alan form üzerinden Denetleyici ile iletişime geçebilirler.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN AMACI

Kullanıcıların kişisel verileri Denetleyici tarafından, ilgili oldukları kişinin izniyle, yasalara uygun olarak ve ilgili prosedürler takip edilerek, güvenliklerini garanti edecek bir şekilde toplanır, depolanır ve kullanılır.

Denetleyici, Kullanıcının kişisel verilerini aşağıdaki amaçlar için işler:

 1. Kullanıcının forkliftonline.com.tr İnternet hizmetini tam anlamıyla kullanabilmesini sağlamak, Kullanıcılar için Kullanıcı hesaplarını oluşturmak ve yönetmek, teknik güçlükleri çözmek ve muhtelif fonksiyonlara erişmek gibi hizmetler sağlamak;
 2. Kullanıcının etkinliğine dayalı olarak kendi hizmetleri veya üçüncü taraf hizmetleri için ilanlar dahil olmak üzere teklifleri uyarlamak;
 3. Kullanıcının, anahtar kelime aramaları yapmak, ilan vermek ve işlemler yapmak gibi etkinliklerini kontrol etmek ve Web Sitesi üzerindeki trafiği kontrol etmek;
 4. Tüm kullanılabilir iletişim kanalları aracılığıyla hizmet konuları, müşteri hizmeti veya yetkilendirilmiş pazarlama iletişimi dahil olmak üzere Kullanıcı ile iletişime geçmek;
 5. Sağlanan hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik araştırma ve analitik faaliyetleri yürütmek;
 6. Reklamları, daha önceden taranan içeriğe göre ayarlamak;
 7. Dolandırıcılık ve hakaretlerin önlenmesi dahil olmak üzere, Forkliftonline Hizmetlerinin Kullanıcı Anlaşmasına uygunluğunu sağlamak.

Denetleyici, Web Sitesi aracılığıyla topladığı ve aldığı bilgileri yukarıdaki iş amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olduğu sürece depolayabilir.

Verilerin belirli amaçlar için işlenmesinin yasal dayanağı:

 1. İşleme, anlaşma yapılmadan önce, tarafı verilerin ilgili olduğu kişi olan anlaşmayı gerçekleştirmek veya verilerin ilgili olduğu kişinin talebi doğrultusunda adım atmak için gereklidir (GDPR Madde 6 bölüm 1 fıkra b) - bu belgenin 2. maddesinin 1. fıkrası;
 2. İşleme, Denetleyici tarafından veya bir üçüncü tarafça güdülen yasal olarak meşru dayanaklı çıkarlardan kaynaklanan amaçlar için gereklidir; bu çıkarların verilerin ilgili olduğu kişinin koruma gerektiren çıkarlarından ve temel haklarından ve özgürlüklerinden daha az önemli olduğu durumlar hariç olmak kaydıyla (GDPR Madde 6 bölüm 1 fıkra f - bu belgenin 2. maddesinin 3. fıkrası, hak taleplerinin güdülmesi veya güvenceye alınması, istatistiki önlemler;
 3. İşleme, Denetleyiciye şart koşulan yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için gereklidir (GDPR Madde 6 bölüm 1 fıkra c) - diğerlerinin yanında muhasebe ve vergi yükümlülükleri;
 4. Bir veya daha fazla belirli amaç için, verilerin ilgili olduğu kişinin iznine dayalı olarak işleme (GDPR Madde 6 bölüm 1 fıkra a) - diğerlerinin yanında pazarlama.

6. KİŞİSEL VERİLERİN DEPOLANMA SÜRESİ

Kişisel veriler hem “AEA”da hem de dışında, yasal, vergi ve muhasebe yükümlülükleri ile pazarlama ve raporlama amaçları dahil olmak üzere toplandıkları amaçları gerçekleştirmek için gerekli olduğu süre boyunca uygun biçimde güvenceye alınmış sunucularda depolanır ve işlenir.

Yöneticinin verileri işleyeceği süre, sağlanan hizmetin türüne bağlıdır. Prensipte veriler, kullanıcının hesabı silinene veya verilen izin geri çekilene dek veya veri işleme için yasal dayanağın Yöneticinin makul gerekçeli çıkarı olduğu durumlarda kullanıcı verilerin işlenmesine yönelik etkili bir itirazda bulunan dek hizmetin sağlandığı süre boyunca işlenir.

Denetleyicinin geçerli yasalardan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işlenen veriler durumunda, veriler anlaşmanın feshedildiği zamana dek ve feshedildikten sonra yasal olarak makul gerekçeli çıkarlardan veya yasaların hükümlerinden kaynaklanan bir süreden daha uzun olmayan bir süre boyunca (istatistiki ve tasfiye amaçları için işleme, hak taleplerinin güdülmesi) işlenir.

Çerez dosyalarıyla ilgili kişisel veriler, bunların yapılandırılmış ömrüne karşılık gelen bir süre boyunca veya Kullanıcı bunları manuel olarak silinceye dek depolanır.

7. KİŞİSEL VERİLERİN ERİŞİME SUNULMASI

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin geçerli hükümlere dayalı olarak Denetleyici verileri aşağıdakilerin erişimine sunabilir:

 1. İştirakler - Denetleyici bilgileri herhangi bir üçüncü ülkedeki iştiraklerin erişimine sunabilir. Bu tüzel kişilikler kişisel verileri bu Gizliliği Koruma Politikasının 5. maddesinde belirtilen amaçlar için işlemeye ve kullanmaya yetkilidir ve bu tüzel kişiliklerin faaliyetleri geçerli yasaların ve bu belgenin hükümlerine tabidir. Denetleyici, Kullanıcılar tarafından açıkça izin verilmedikçe Kullanıcıların kişisel verilerini bağımsız taraflara aktarmaz.
 2. Hizmet sağlayan üçüncü taraflar - Denetleyici, hizmetlerinin bazı unsurlarını sağlamak amacıyla üçüncü taraflar için hizmet sağlayıcıları kullanabilir. Sağlayıcılar, Kullanıcıların kişisel verilerini kendi amaçları için kullanamazlar. Kişisel verilerin üçüncü taraflarca işlenmesi yalnızca Denetleyicinin talebi üzerine belirli bir amaç için ve Denetleyicinin talimatları doğrultusunda gerçekleştirilir;
 3. Pazarlama hizmetleri sağlayan tüzel kişilikler - Denetleyici, Web Sitesi hizmetlerinin genel kalitesini etkinliğini iyileştirmek veya sosyal avantajlar sağlayabilecek araştırmalara katkıda bulunmak amacıyla bazı anonim bilgileri (belirli kullanıcıların kimliğinin tanımlanmasına imkân tanımayan veriler) üçüncü taraflar, güvenilen ortaklar veya yetkilendirilmiş bilim insanları için hizmet sağlayıcıların erişimine sunabilir.
 4. Kovuşturma/gözetim organları ve diğerleri - Denetleyici, bilgileri aşağıdaki amaçlar için yasal gerekliliklere uygun olarak bireyler ve kamu kurumlarıyla paylaşma hakkını saklı tutar:
 1. dolandırıcılık ve kötüye kullanıma karşı korunma;
 2. yasaların ihlali iddiasına veya Kullanıcı Anlaşmasının diğer ihlal iddialarına ilişkin soruşturma.

Denetleyici, kullanıcıların kişisel verilerini ilgili kurumların talebi üzerine, böylesi taleplerin yasal gerekliliklere uygun biçimde yapılması kaydıyla, ilgili kurumlara sunabilir.

Gizliliği Koruma Politikasına göre Denetleyici, kullanıcının herhangi bir kişisel verisini erişime sunmamayı veya satmamayı taahhüt eder.  

Denetleyicinin şirketinin veya onun bir parçasının satılması veya yeniden yapılandırılması ve Denetleyicinin tüm veya neredeyse tüm varlıklarını yeni sahibe aktarması durumunda, Kullanıcıların kişisel verileri forkliftonline.com.tr’nin hizmetinin devamlılığını sağlamak için satın alana aktarılabilir.

Kişisel verilerin yukarıda açıklanan devri durumunda Denetleyici, Kullanıcıyı kişisel verilerinin devri konusunda bilgilendirebilir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN AEA DIŞINA AKTARILMASI

Denetleyici dünyanın dört bir yanında hizmetler sağlamaktadır.

Genel bir kural olarak, bireysel Kullanıcının açık izni olmaksızın veriler Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkelere aktarılmamalıdır. Bununla birlikte, Denetleyici tarafından yürütülen faaliyetin mahiyeti nedeniyle Denetleyici belirli bilgileri, kimlik doğrulama ve ödemelerin işlenmesi gibi bu Politikada açıklanan amaçlar için diğerlerinin yanında kendi şubeleri dahil olmak üzere başka tüzel kişiliklerle paylaşabilir.

Kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası organizasyona devri, bir üçüncü ülkenin, bölgenin veya o üçüncü ülke bünyesindeki bölümlerden birinin veya daha fazlasının ya da söz konusu uluslararası organizasyonun yeterli koruma seviyesi sunduğu yönünde yetkili bir kurumun özel bir kamuya açık kararı varsa gerçekleşebilir. Böylesi bir aktarım herhangi bir belirli yetkilendirme gerektirmez.

Kişisel verilerin Avrupa Ekonomik Alanı dışına aktarımı, veri aktarımına yönelik aşağıdaki yasal temellere dayalı olarak yürütülür:

 1. Model maddeler - Avrupa Komisyonu, Avrupa dışına aktarılan kişisel bilgiler için garantiler sağlayan standart antlaşma hükümleri (model şartlar olarak da bilinir) benimsemiştir. Denetleyici, kişisel bilgileri Avrupa dışına aktarırken bu model hükümleri kullanır;
 2. Sözleşmenin ifası - Linemedia Sp. z o.o. dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde faaliyet göstermektedir ve hizmetlerini sağlamak için Avrupa dışındaki teknik altyapıları kullanır. Kişisel verilerin başka yargı alanlarına aktarılması, Kullanıcılara forkliftonline.com.tr Web Sitesini ve Hizmetlerini kullanma olasılığı sağlamak için gereklidir.

9. KULLANICILARIN KİŞİSEL BİLGİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HAKLARI

Gizliliği korumaya ilişkin geçerli hükümler, kişisel bilgilerin işlenmesi konusunda Kullanıcıya aşağıdaki hakları tanır:

 1. kişisel verilere erişim hakkı (GDPR Madde 15);
 2. kişisel verileri düzeltme hakkı (GDPR Madde 16);
 3. kişisel verileri silme hakkı (unutulma hakkı) (GDPR Madde 17);
 4. kişisel verilerin sınırlı işlenmesi hakkı (GDPR Madde 18);
 5. kişisel verileri aktarma hakkı (GDPR Madde 20);
 6. kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkı (GDPR Madde 21);
 7. Kullanıcı için yasal etkilere neden olan veya Kullanıcıyı benzer, önemli bir şekilde etkileyen, münhasıran otomatik işlemeye (profilleme dahil) dayalı kararlarla bağlanmama hakkı (GDPR Madde 22);
 8. kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak gözetim makamına şikâyette bulunma hakkı (Gözetim makamının alaka durumu, şikâyette bulunan kişinin ikamet ettiği, çalıştığı veya ihlal iddiasının gerçekleştiği üye devlet tarafından belirlenir) (GDPR Madde 77)

forkliftonline.com.tr hizmetinde sunulan hizmetleri kullanmak amacıyla kişisel verilerinin işlenmesine yönelik iznini ifade eden her Kullanıcı, istediği zaman iznini geri çekme hakkına sahiptir. İznin geri çekilmesi, geri çekilmeden önce izne dayalı olarak yürütülmüş işlemenin yasalara uygunluğunu etkilemez.

Hizmetlerin sağlanmasında verileri işlenen Kullanıcı, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili haklarını kullanmak için İletişim sekmesinde yer alan form aracılığıyla Denetleyici ile iletişime geçebilir.

Kullanıcı, “en üstteki hesap açma menüsü / Ayarlar / Hesap sil” bölümüne giderek veya complain@linemedia.com adresine e-postayla bir talep göndererek hesabının ve depolanan tüm kişisel verilerin silinmesini talep edebilir.

10. ÇEREZLER VE MOBİL TANIMLAYICILAR

Web Sitelerinin faaliyetlerinin parçası olarak Denetleyici, çerezler, pikseller ve yerel depolama (tarayıcınızda veya mobil cihazınızda) gibi teknolojiler kullanarak belirli bilgileri toplayabilir.

Çerezler - kullanıcının bilgisayarı, cep telefonu veya başka cihazında doğrudan bilgi depolayan küçük metin dosyaları. Çerezler uygulamaları etkinleştirmez veya virüs bulaştırmazlar.

Pikseller - bir başka sunucunun bir web sayfasının görünürlüğünü ölçmesine imkân tanıyan ve sıklıkla çerezlerle bağlantılı olarak kullanılan, web sayfalarındaki kodların parçası olan küçük dijital görüntüler. Kod, kullanıcının Sitenin sayfasıyla veya sayfasının parçasıyla etkileşimde bulunduğunu göstermek üzere pikselin yüklenip yüklenmediğini ve ne zaman yüklendiğini (ve hangi sayfada) izler.

Denetleyici, bilgi toplamak için reklam ve/veya analitik hizmetleri sağlayıcılar gibi üçüncü tarafların doğrudan web sitesi sayfasında bu tür teknolojiler kullanarak bilgi toplamalarına izin verebilir. Bunların topladıkları veriler, bu üçüncü tarafların geçerli gizlilik politikalarına göre korumaya tabidir. Üçüncü tarafların reklamla ilgili çerezleri konusunda daha fazla bilgi için, bkz.:

Google'ın gizlilik politikası için: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Facebook'un gizlilik politikası için: https://www.facebook.com/policies

 

Denetleyici, çerezler kullanılarak toplanan kişisel veriler dahil olmak üzere bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanır:

 1. Web Sitelerinin kullanımı: Denetleyici, çerezlerle elde edilen bilgileri İnternet kullanıcılarının Forkliftonline Hizmetini kullanabilmelerini sağlamak için kullanır. Denetleyici çerezleri ticari amaçlarla meşru biçimde kullanabilir. Kimlik doğrulama için kullanılan çerezler, yetkilendirme sonrasında hizmetlerin kullanılmasına ve kolay kayıt, form doldurma, Kullanıcı tarafından seçilen web sitesi ayarlarını hatırlama gibi bir dizi kolaylığın sunulmasına imkân tanır.
 2. Hizmetlerimizin kullanımıyla ilgili bilgilerin analizi: Denetleyici, çerezler kullanılarak toplanan bilgileri forkliftonline.com.tr hizmeti sitemizin kullanımını analiz etmek ve sitemizin kullanımına ilişkin raporlar hazırlamak için kullanır. Denetleyici, sağlanan hizmetlerin kalitesini daha da iyileştirmek için Kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını da izler. Denetleyici çerezleri kendi ticari amaçları için meşru biçimde kullanabilir.
 3. Hedefli reklam: Denetleyici, çerezler kullanılarak toplanan bilgileri hedefli reklam sağlamak için kullanır. Denetleyici: Çerezleri kendi ticari amaçlarımız için meşru biçimde kullanabiliriz.  Gerekirse Denetleyici bu amaçla çerezler yerleştirmek için Kullanıcıdan önceden onay ister. Kullanıcı izin verirse, bu izni istediği zaman iptal edebilir. Ayrıca Kullanıcı istediği zaman https://forkliftonline.com.tr/cookieConfiguration/ menüsünde kendi kişisel verilerinin reklam amaçları için işlenmesi konusunda anlaşmazlık ifade edebilir.
 4. Pazar araştırması: Denetleyici çerezlerle toplanan bilgileri pazarlama araştırması (pazar segmentasyonunu veya trendleri, tercihleri ve davranışları analiz etmek, ürünler veya hizmetleri araştırmak veya pazarlama veya reklam etkinliği gibi) veya ürün geliştirme (örneğin, segment özelliklerini, müşteri pazarı veya grubunu ya da sitemizin etkinliğini analiz ederek iyileştirmek için) için kullanır.

Denetleyici çerezleri bu amaçlar için yasal biçimde kullanabilir.

İnternet kullanıcıları, tarayıcılarının ayarlarını tüm veya bazı çerezleri reddedecek veya web sitelerinin çerezler yerleştirdiğini veya çerezlere erişime sahip olduğunu bildiren uyarılar oluşturacak şekilde değiştirebilirler. Bununla birlikte, çerezlerin engellenmesi veya reddedilmesi durumunda bazı Hizmetlerin veya Hizmetin bazı parçalarının kullanılamayabileceği veya düzgün çalışmayabileceği unutulmamalıdır.

11. GÜVENLİK

Denetleyici tarafından toplanan tüm bilgiler, verilerin yetkisiz erişim ve kullanımının önlenmesi için teknik önlemler ve güvenlik prosedürleri yoluyla makul bir ölçüde korunur. Veriler kişisel verilerin korunmasına yönelik kurum içi prosedürler ve uygulamaya konan güvenlik sistemleriyle korunur.

Verileri ve özellikle aktarım esnasında kişisel verileri korumak için ve verileri, üçüncü taraflarca yakalanma olasılığına karşı korumak için en son teknolojileri kullanırız. Bunlar, mevcut teknik bilgi seviyesine uygun olarak sürekli biçimde geliştirilir.

Üçüncü tarafların iştirakleri, ortakları ve hizmet sağlayıcıları, Denetleyiciden elde edilen bilgileri güvenlik gerekliliklerine ve bu Gizliğin Korunması Politikasına uygun olarak kullanmak zorundadırlar.

12. BU POLİTİKADA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Gerekirse Denetleyici, bu Gizliliğin Korunması Politikasının hükümlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Değişiklikler, Forkliftonline Hizmetinin web sitesinde bir duyuru yayınlanarak Kullanıcıların bilgilendirilmesinden en az 7 gün sonra olmak kaydıyla Operatör tarafından belirtilen tarihte yürürlüğe girer ancak bu Politikada yapılan değişiklikten önce etkinleştirilmiş hizmetler geçerli esaslara dayalı olarak gerçekleştirilir. Kullanıcının, Politikanın yeni içeriğini kabul etmemesi durumunda Kullanıcı Forkliftonline Hizmetini kullanmayı derhal sonlandırmalıdır. Hizmeti kullanmaya devam etmek, Kullanıcının Politikanın geçerli sürümünü kabul etmesi anlamına gelir. Geniş Kullanıcı topluluğuna yönelik bilgilendirme iletişimleri web sitelerinde yayınlanır ve/veya Kullanıcıların e-posta adreslerine gönderilir.

13. İLETİŞİM VERİLERİ

Bu Gizlilik Politikası hakkında ek bilgiler edinmek veya bununla ilgili hakları kullanmak için lütfen İletişim sekmesinde yer alan bir form aracılığıyla Denetleyici ile iletişime geçin.